Bir sembol olarak “ayı”

Önce tanım yapalım, ayı nedir kimin nesidir?

Bilimsel adı Ursidae olan ayı ailesinin en büyük fertlerinden biri olan boz ayı(Ursus arctos) karada yaşan en büyük etçillerden biri, bundan büyük grizzly ve kutup ayısı var. Renkleri kahveden biraz daha açığa doğrru kaydığından, tarçın rengi gibi olduğu için boz(açık renkli) deniyor. Oldukça heybetlidir, 600kg ağırlık ve 280cm boya ulaşabiliyorlar. At kadar hızlı koşar, kurt kadar iyi koku alır(hatta bazen daha iyi olduğunu söylerler), tek bir pençe darbesiyle bir atı ikiye ayırabilir. 13 alt türü var bunu bilin yeter çünkü burası britannica değil, siz de zaten şu anda sıkıldınız.

Kastamonu ili coğrafi-fiziki özellikleri ve doğal yapısı, orman büyüklüğü ile bir çok hayvan için bulunmaz cennetlerden. Türkiye de orman alanını artırabilen tek memleket kastamonu. OGM verileri öyle diyor.

Alan büyük olmasına rağmen insan faktörlü etkilerden dolayı bazen çatışmalar oluyor, insan ayının kendi alanını işgal ettiğini sanıyor ama gerçeği tam tersi. Biz onların misafiriyiz çünkü. Aç kalan ayılar, veya bölgesine yaklaşılan ayılar insanlarla temasa geçmeye başladı. Mezardan ceset alan ayı gibi.

Ayı kültü diye bi’şey var

Ayı, güçlü ve gösterişli yapısı ile yüzyıllardan beri insanlığın dikkatini çekmiştir. Şamanizm’de yer alan ayı, şamanın göğe dair yolculuklarında aktif rol oynarken kimi zaman erkek ata olarak kabul görmüş kimi zaman da avlanan bir hayvandan öteye geçememiştir. Kült olarak kabul edilen ayı, zamanla toplumlar tarafından da kutsanmıştır. Dünyanın birçok yerinde İnsanların atası sayılması ve içinde kutsal bir yaratığın daha doğrusu Tanrı’nın ruhunun yaşadığı inancı, ayı kültünün doğmasına yol açmıştır (Armutak, 2002: 423).

Ayı Türk mitolojisinde de geçmesine karşın kurt ya da at kadar önemli olmamıştır. Anadolu’da kurt kültünün ön plana çıkması sebebi ile Türkler kurdu ata olarak kabul etmişlerdir. Ancak bu durum bütün toplumlarda geçerli değildir. Bazı topluluklarda kutsal olarak kabul edilen bu hayvan-ayı-, belli dönemlerde adının çokça zikredilmesinden dahi kaçınılmıştır.

Orta Asya, Sibirya ve özellikle Saha Türkleri arasında kült olarak kabul edilerek kutsanan hayvanlardan ayı, bu yönü ile insanların zihninde -kişi perspektifinde- erkek bir birey olarak kabul edilmiştir.

Roux’un bildirdiğine göre Orta Asya ve Sibirya’nın büyük bir kısmında ayı ile kadın arasında cinsel ilişki olabileceğine, hatta bunun belli sıklıkta olduğuna hala inanılmaktadır. Bu olasılığı kabul eden kavimler insan ve hayvan arasındaki fizyolojik benzerliği kanıtlama çabasındadırlar (Roux, 2000: 292).

Sadece Sibirya bölgesinde değil Orta ve İç Asya’da da izlerini görebileceğimiz ayı, kült olarak kabul edilmiştir. Özellikle kısır kadınlar tarafından halk hekimliği alanında psişik anlamdaki tedavilerde kullanılmıştır. Ayının isminin anılması ile tedavi olacağına inanan birçok kadın tarafından bu tedavi şekli uygulanmıştır.

“Orta ve İç Asya’daki bazı Türk topluluklarında hala yaşayan tözler arasında ayı da vardı. Ayı için kullanılan sözcüklerin bir kısmı ata anlamına gelir. Başkurtlar gibi bazı Türk toplulukları ata saydıkları ayıdan türediklerine inanıyorlardı (Çoruhlu, 2000: 160-161).

Ayının erkek olarak kabul edilmesi ve ayıyla evlenilmesi Tuva masallarında da geçmektedir. Bu masal şu şekilde anlatılmaktadır:

Bir hayvanla doğrudan evlenme Tuva masallarından Adıg Oğlu Iygılak Kara Möge “Ayının Oğlu Iygılak Kara Möge” masalında görülür. Masalın özeti şu şekildedir.

Bir zenginin yanında hizmetçi olarak çalışan Şivişkin Kaday adlı kadın akşamleyin su almaya gittiğinde bir ayı onu kaçırıp inine kapatarak kadını kendisine eş yapar. Kadın ayıdan hamile kalıp bir erkek çocuk doğurur. Çocuk, çok hızlı büyür. Birinci günde bir yaşındayım, ikinci günde iki yaşındayım… der. Çocuk ve annesi ayının onları kapattığı mağaradan kaçarlar. Ayı peşlerine düşse de, çocuk ayıyı döverek kaçırır. Ana oğul birçok macera yaşadıktan sonra mutlu bir hayata kavuşurlar (Dilek, 2007: 209-210).

Ayının Oğlu Iygılak Kara Möge adlı masalda dikkati çeken unsur, masalın olay akışı açısından hayvanla evlenmeyle başlanmasıdır. Devamında ise evlenmenin sonunda bir çocuk doğar. Bu çocuk tamamen olağanüstü özelliklere sahip olup kendisini hayvandan ziyade insan olarak görmektedir. Masalın sonunda ise çocuk ayıdan daha güçlü fiziki özelliklere sahip olduktan sonra babasını reddederek cezalandırır.

Güç ve korumanın simgesi olan ayıların kış uykularına yatmaları ve bu uykunun birçok topluluk tarafından ölüm olarak değerlendirilmesi nedeniyle, kış uykusundan kalkan ayıların ruhlarının yeniden doğduğuna inanılır. Yine Amerikan yerlileri, kış uykuları nedeniyle ayıların doğaüstü güçlerle ilişki içerisinde olduklarına ve siyah ayıların ise Batı’nın koruyucusu olduğuna inanırlar (Armutak, 2002: 423). Bazı kabilelerin isimlerinde, bazı kabile resilerinin isimlerinde ayı adı geçer. Hatta çok duyduğumuz Comanche, on ayı demek. Astroloji ile ilgilenen amerikan yerlileri 23 Ağustos-22 Eylül tarihlerini ayı burcu olarak kabul ediyor. Ayı, genellikle orman ve ormanın ruhuyla özdeşleştirilmiştir.

Eski Türklerin şamanlık inançlarında da, ayı kutsal bir hayvandır. Ayı, orman ruhlarının temsilcisi ve ormanın tanrısıdır. Ayı-Tanrı’ya Kıpçak Türkleri “Baba” derler ve bir tabu olarak ormana girdiklerinde ayının adını anmazlar. Bazı Türk boyları gibi Başkurt’lar da, atalarının ayı olduğuna ve ondan türediklerine inanırlar.

Peki şimdiki dünyada ayıya bakış açısı nasıl?

Marka logosu kulanan mı dersin, takım maskotu olarak kullanan mı dersin dünyanın bir çok yerinde benimsenmiştir ayı. Amerikan NHL ligindeki Boston Bruins‘in, Utah Grizzlies‘ın, hatta ayı ile hiç alakası olmayan, Avustralya Buz Hokey ligin’ndeki Sydney Bears Takımı ‘nın logoları, ki takımın adı bile Sidney Ayıları, ayı içerirBen sadece üç tanesini yazdım ama google ‘dan arattığınızda binlerce firma ve logoyla karşılaşacaksınız.

Boston Bruins
Sydney Bears
Utah Grizzlies

Günümüzün meşhur ayıları

Muhteşem eser: Jean Jacques ANNAUD 1988 yapımı L’ours

Revenant filmindeki Dicaprio’nun ayı ile olan müthiş mücadelesi (+18)

 

Kastamonu için nedir ayı?

Kimine göre ayı gücü timsal eder, kimine göre gelir kapısı bile olabilir. Kimisi içinde ayı logosu utanç kaynağıdır ve bunu söyleyen biri eliyle kurt hareketi yapıp bir kurttan türediğimiz hikayeye inanır. Enteresandır.

İlyas İlbey filmi Manda Yuvası‘da da aslında buna hep vurgu yapar aslında. Ayı bizimdir!

Bundan on bir yıl önce ben de ilk iki görüşe katılmıştım. Ayıya sahip çıkmamız gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Hatta milletin dalga konusu yaptıklarını avantaja çevirmemiz gerektiğini düşünüp, kastamonu sözlüğünün adına da depdep koymuştuk. Ondan bile utanan olmuştu. Neyse konumuza dönelim, ayı kastamonu markası haline getirilmeli, Kastamonuspor logosu yapılmalı, maskot haline getirilmeli. Utanılmamalı yüceltilmeli bu ulu hayvan, Ayı dediniz gönlümü aldınız.

Bir Cevap Yazın